Pop up Gaeltacht | March 15th

☘️Pop up Gaeltacht☘️

March 15th | 8pm | free in 

Freastalaionn an Pop Up Gaeltacht ar phobal teanga na Gaeilge i mBaile Atha Cliath tri ocaid sa mhi a chur ar siul i dtithe tabhairne iomraiteacha ina mbaillionn na Gaeil le cheile. Ta an coincheap tar eis scaipeadh ar fud an domhain, le Pop Up Gaeltachtai ar siul i Hong Cong, Nua Eabhrac, Londain, Glaschu, La Paz, Toiceo, Shanghai, Corcaigh, Montana, San Francisco, Vancouver, Dubai, Berlin, Hamburg agus Drom Da Thiar, i measc aiteanna eile. Le haghaidh Feile Phadraig 2019, ta Pop Up Gaeltacht ag teacht go dti an bear iomraiteacht “The Bernard Shaw” agus tathar ag suil le slua.

The Pop Up Gaeltacht caters for the Irish language community in Dublin by taking place a month-to-day event in famous pubs where the Gaels are joining together. The concept has spread throughout the world, with Pop Up Gaeltachts taking place in Hong Kong, New York, London, Glasgow, La Paz, Tokyo, Shanghai, Cork, Montana, San Francisco, Vancouver, Dubai, Berlin, Hamburg and Drom West, among other places. For the 2019 Patrick’s Festival, Pop Up Gaeltacht is coming to The Shaw and it’s going to be a good un’

 

Also on the night;       Moot DJs | 8pm    //    Eatyard | all day until 10pm

 

YUP NA BUACHAILLI ☘💚

 


 

Want to reserve a table? Click HERE

Menu Menu